XİDMƏTLƏR

Logistika

“Stevedoring” MMC şirkəti  təcrübəli kadrlar, etibarlı agentlər şəbəkəsi vasitəsilə, müştəriləri üçün bütövlükdə təchizat zənciri və nəqliyyat həllərini (xidmət yollarını) təmin edir. Biz əsasən idxal/ixrac,  beynəlxalq tranzit yükdaşınma və  loqistika xidmətlərində ixtisaslaşırıq. Bunlara dəniz, hava, quru, dəmiryolu yükdaşınması və gömrük broker xidmətləri daxildir.

Bizim loqistika xidmətlərimizə daxildir:

  • Beynəlxalq Fraxt Ekspeditorluğu
  • Gömrük Broker Xidmətləri
  • Anbar xidməti, distribusiya, PO və inventar idarəetmə
  • Təchizat Zəncirinin İdarə Olunması üzrə Konsultasiya